Wiadomości branżowe

Charakterystyka budowy i zakres zastosowań wielostopniowej pompy chemicznej

2023-06-24
Wielostopniowa pompa chemicznajest rodzajem wysokowydajnej i energooszczędnej pompy składającej się z wielu korpusów pomp, używanej głównie do przenoszenia lub przenoszenia cieczy o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu, łatwopalnych i wybuchowych, korozyjnych, wolnych od zanieczyszczeń lub mikrozanieczyszczeń, do przenoszenia mediów zawierających zawieszone cząstki ma również dobre zdolności adaptacyjne. Jego cechy konstrukcyjne i zakres zastosowania są następujące:

Cechy konstrukcji wielostopniowej pompy chemicznej:
(1) składa się z wielu korpusów pompy, każdy korpus pompy ma wirnik i stojan;
(2) Wszystkie korpusy pomp są połączone sprzęgłem, tworząc kompletny system korpusów pomp;
(3) Podwójne uszczelnienie mechaniczne jest stosowane między korpusem pompy, aby zapewnić uszczelnienie między korpusem pompy;
(4) Wnętrze korpusu pompy wykonane jest z wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję, aby zapewnić, że medium nie zostanie zanieczyszczone;
(5) Natężenie przepływu i wysokość podnoszenia pompy są zmieniane przez sterowanie silnika z konwersją częstotliwości.

Zakres zastosowania wielostopniowej pompy chemicznej:
Wielostopniowe pompy chemiczne są szeroko stosowane w następujących dziedzinach:
(1) Przemysł petrochemiczny: używany do transportu mediów chemicznych o wysokiej temperaturze, wysokim ciśnieniu, toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych lub żrących, takich jak etylen, benzen, metanol itp.;
(2) Energetyka: używana do transportu wody zasilającej kocioł, chłodzącej wody obiegowej, wody pod wysokim ciśnieniem itp.;
(3) Przemysł tekstylny: transport zawiesiny włókien chemicznych, zawiesiny tekstyliów itp.;
(4) Przemysł spożywczy i napojów: transport mleka, soków, sosu sojowego itp.;
(5) Górniczy przemysł metalurgiczny: przenoszenie miazgi metalowej, cieczy ługującej, kwaśnej cieczy myjącej itp.

Podsumowując, wielostopniowa pompa chemiczna ma zalety rozsądnej konstrukcji, wysokiej wydajności, oszczędności energii i ochrony środowiska i jest niezbędnym i ważnym wyposażeniem w wielu gałęziach przemysłu, takich jak przemysł chemiczny, energia elektryczna, górnictwo i żywność.