Wiadomości branżowe

Podstawowa rola pomp ściekowych w gospodarce ściekowej

2023-06-13
Gospodarka ściekowa jest kluczowym aspektem utrzymania zdrowia publicznego i ochrony środowiska. Nieodzownym elementem tego procesu jest pompa ściekowa. Pompy ściekowe odgrywają istotną rolę w transporcie ścieków z domów, firm i innych obiektów do oczyszczalni lub składowisk.
Co to jest pompa ściekowa?
Pompa ściekowa jest urządzeniem mechanicznym przeznaczonym do przemieszczania ścieków z jednego miejsca do drugiego. Jest specjalnie zaprojektowany do usuwania ciał stałych, gruzu i innych materiałów odpadowych znajdujących się w systemach kanalizacyjnych. W przeciwieństwie do innych typów pomp, pompy ściekowe są zaprojektowane do obsługi często trudnych warunków ścieków, w tym dużych objętości, materiałów ściernych i sporadycznych zatorów.

Jak działają pompy ściekowe:

Pompy ściekowe działają na zasadzie wyporności. Używają wirników lub obracających się łopatek, aby wytworzyć różnicę ciśnień, która przepycha ścieki przez rury lub przewody. Wirniki są zwykle zaprojektowane do przenoszenia ciał stałych i zapobiegania zatykaniu. Niektóre pompy do ścieków są wyposażone w rozdrabniacze, które rozdrabniają odpady stałe na mniejsze cząstki, ułatwiając ich transport przez system.