Wiadomości branżowe

W jakiej branży powszechnie stosowana jest pozioma pompa wielostopniowa?

2023-09-26

Poziome pompy wielostopniowe są powszechnie stosowane w gałęziach przemysłu wymagających pompowania pod wysokim ciśnieniem, takich jak:

1. Zaopatrzenie i dystrybucja wody: Pompy te służą do dostarczania wody ze zbiorników lub stacji uzdatniania wody do obszarów mieszkalnych, handlowych i przemysłowych. Stosowane są również w wieżowcach do utrzymywania ciśnienia wody na wielu piętrach.Horizontal multistage pumpsHorizontal multistage pumps

2. Instalacje wody zasilającej kotły: Poziome pompy wielostopniowe służą do zasilania wodą kotłów w elektrowniach, obiektach przemysłowych i budynkach komercyjnych. Zapewniają ciągły przepływ wody pod wysokim ciśnieniem, aby sprostać wymaganiom wytwarzania pary.

3. Przemysł naftowy i gazowy: Pompy te są stosowane w różnych procesach w przemyśle naftowym i gazowym, w tym w transporcie ropy naftowej, rafinacji i produkcji petrochemicznej. Służą do zwiększania ciśnienia płynów w rurociągach lub do wtryskiwania do studni.

4. Przemysł chemiczny i farmaceutyczny: Poziome pompy wielostopniowe stosowane są w procesach chemicznych, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola ciśnienia i natężenia przepływu. Są stosowane w takich zastosowaniach, jak cyrkulacja rozpuszczalników, przenoszenie cieczy i dozowanie chemikaliów.

5. Przemysł wydobywczy: Pompy te są stosowane w kopalniach do odwadniania, transportu szlamu i zarządzania wodami kopalnianymi. Nadają się do obsługi płynów ściernych i korozyjnych powszechnie występujących w środowiskach górniczych.

6. Systemy przeciwpożarowe: Multist poziomy